Istoric

Școala noastră are o veche și bogată tradiție în pregătirea de specialiști.

În anul 1974, Școala Profesională de Mecanici Agricoli se transformă in Liceul Agroindustrial, având alături de clasele de curs profesional și două clase de curs liceal. În anul școlar 1975-1976, pentru clasa a IX-a sunt repartizate 4 clase.

galerie_foto_campus_img_1.jpg

În anul școlar 1976-1977, prin Ordinul ministrului agriculturii, nr. 1421 din 05.07.1976, pentru prima dată, Liceul Agroindustrial Adjud pregătește elevi, atât pentru treapta I, cât și pentru treapta a II-a. În anul 1978 intră în producție prima promoție de 31 de elevi.

Din anul 1990, liceul a fost angrenat în programe de modernizare și reorientare tehnico-profesională, astfel că din anul școlar 1992-1993 funcționează ca Grup Școlar Agricol, în baza Ordinului Ministerului Învățământului și Științei nr. 36761 din 05.10.1992.

La 27 aprilie 2006, Consiliul Profesoral al Grupului Școlar Agricol Adjud a hotărât, în unanimitate, ca liceul să poarte numele istoricului născut în Adjud, Gheorghe I. Balș. Hotărârea a fost aprobată de Inspectoratul Școlar Județean – Vrancea care a înaintat cererea Ministerului Educației și Cercetării.

Prin Ordinul Ministerului Educației și Cercetării, nr. 5212 din 25 septembrie 2006 s-a aprobat schimbarea denumirii Grupului Școlar Agricol Adjud în Grupul Școlar „Gheorghe Balș”, începând cu anul școlar 2006-2007.