Admitere

FORME DE INVĂŢĂMÂNT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015 – 2016


1. ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

FILIERĂ TEHNOLOGICĂ – 8 CLASE

PROFIL TEHNIC

Domeniul – Mecanic: 2 clase/ 56 locuri – tehnician mecatronist

Domeniul – Electronică și automatizări: 1 clasă/28 locuri – tehnician în electronică și automatizări

PROFIL SERVICII

Domeniul – Economic: 1 clasă/ 28 locuri – tehnician în activităţi economice

Domeniul – Turism şi alimentaţie:1 clasă/ 28 locuri – tehnician în turism

PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Domeniul – Protecţia mediului: 1 clasă/ 28 locuri – tehnician ecolog şi în protecţia calităţii mediului


2. ŞCOALĂ PROFESIONALĂ

Domeniul – Mecanic : 1 clasă/ 28 locuri – mecanic auto

Domeniul – Economic: 1 clasă/28 locuri – comerciant vânzător