Admitere

FORME DE INVĂŢĂMÂNT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015 – 2016


1. ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

FILIERĂ TEHNOLOGICĂ– 4 CLASE

PROFIL TEHNIC

Domeniul – Mecanic: 1 clasa/ 28 locuri – tehnician mecatronist

Domeniul – Electronică și automatizări: 1 clasă/28 locuri – tehnician în electronică și automatizări

PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Domeniul – Protecţia mediului: 1 clasă/ 28 locuri – tehnician ecolog şi în protecţia calităţii mediului

Domeniul – Industrie alimentara :1 clasa /28 locuri tehnician in industria alimentara


2. ŞCOALĂ PROFESIONALĂ – 3 ani – 3 clase

Domeniul – Mecanic : 2 clase/ 56 locuri – mecanic auto

Domeniul – comert: 1 clasă/28 locuri – comerciant vânzător

  • INVATAMANT SERAL CLASELE : IX -XII