Anunț lansare Procedura Achiziții Proiect ROSE

În luna noiembrie 2018, Colegiul Tehnic ”Gheorghe Balș” Adjud, a demarat implementarea Proiectului privind Învățământul Secundar – Rose, Subproiectul intitulat ”Proiect cu sens unic : Reușita”, în baza Acordului de Grant nr. 568/SGL/RII din data de 01.10.2018 încheiat între MEN-UMPFE și colegiul nostru cu un buget total în valoare de 100000 euro. Proiectul vizează printre altele și achiziționarea unor bunuri și servicii. În acest sens, invităm toate firmele care au ca obiect de activitate furnizarea/prestarea de bunuri/servicii din categoria celor de mai jos și care dispun de capacitatea tehnică și profesională necesară, să depună oferte tehnice și de preț pentru următoarele pachete de achiziție:
1. Pachetul de Achiziție nr.1, cuprinde : masă caldă servită elevilor în cele 3 zile de Rose
2. Pachetul de Achiziție nr. 2, cuprinde următoarele articole:
– imprimantă multifuncțională – 1 buc..
– ecran proiecție
– videoproiector
– aparat foto
3. Pachetul de achiziție nr. 3, cuprinde următoarele articole:- articole de birotică și
papetărie în funcție de necesitățile identificate în referatele de necesitate (ex. Hârtie
copiator, pixuri, caiete, dosare tip biblioraft etc.)
4. Pachetul de achiziție nr.4, cuprinde următoarele articole:
– mese -2 buc
– scaune -20 buc
– perdele proiectie
Informațiile referitoare la specificațiile tehnice și la modul de ofertare se obțin de la
sediul Colegiului Tehnic ”Gheorghe Balș” Adjud, Str. Republicii nr. 107, tel./fax 0237640681
sau pe adresa de email: gsaadjud@yahoo.com
Persoane de contact:
Pușcaș Gabriela- responsabil achiziții
Termenul de transmitere al ofertelor este 12.11.2018

Documente atasate: