Baza materială

Cabinetele de mecanică, circulaţie, maşini, motoare şi electrotehnică au fost dotate prin proiectul PHARE TVET cu aparatură modernă la standarde europene.

Atelierele din şcoală sunt organizate astfel:

 • 1 atelier de lăcătuşerie;
 • 1 atelier de motoare;
 • 1 atelier electric;
 • 1 atelier mecanică auto;
 • 1 service auto;
 • internat cu 120 de locuri;
 • cantina şcolară cu 150 de locuri;
 • biblioteca cu peste 8000 de volume;
 • conectare INTERNET;
 • cabinet de consiliere şi orientare şcolară;
 • 65 calculatoare;
 • 6 imprimante;
 • 1 autoturism Dacia Solentza pentru şcoala de şoferi.

POSIBILITĂŢI DE EFECTUARE A INSTRUIRII PRACTICE

 • în atelierele din şcoală dotate corespunzător;
 • în unităţi economice de pe raza municipiului Adjud;
 • în laboratoarele şcolii.

FACILITĂŢI

baza_materiala

 • posibilitatea obţinerii premisului de conducere categoriile B”;
 • școala este autorizată ca şcoală de şoferi;
 • școala este acreditată ca Centru E. C. D. L. pentru obţinerea permisului european de conducere a calculatorului;
 • orele de laborator se efectuează în spaţii special amenajate (laborator de mecatronică, laborator de protecţia mediului etc.), dotate cu echipamente şi tehnică de ultimă generaţie, achiziţionată prin proiectul PHARE;
 • service-ul este complet utilat cu echipamente ultramoderne, obţinute prin proiect PHARE;
 • școala, atelierele şi laboratoarele au fost reabilitate şi, prin urmare, sunt în totalitate modernizate;
 • parteneriate cu licee şi universităţi din ţară;
 • posibilităţi de exprimare a opiniilor prin revistele şcolare proprii: MOZAICşi CONTRAATAC.