Examen de certificare a competentelor profesionale

La Colegiul Tehnic “Gheorghe Balş”din Adjud, a avut loc, în data de 25 iulie 2017, examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, calificarea mecanic auto. După parcurgerea celor 3 ani de studiu, care au cuprins şi pregătire practică realizată într-un parteneriat ambiţios cu agenţi economici de profil, de pe raza municipiului Adjud, elevii promovaţi au susţinut proba practică în centrul de examen organizat în atelierul de instruire practică de la colegiu. Atelierul şcolii, dotat printr-un proiect PHARE, utilat prin eforturi proprii şi susţinut cu materiale consumabile şi logistică din partea agenţilor economici parteneri, a permis desfăşurarea examenului la standarde europene. De remarcat, este faptul că o parte dintre absolvenţi au fost deja selectaţi pentru angajare la agenţii economici parteneri. Felicitari tuturor!