Misiune

Colegiul Tehnic „Gheorghe Balş” a devenit un real centru de iradiere a ştiinţei şi culturii la nivel local şi naţional, centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii, prin furnizarea de programe educaţionale moderne, dezvoltarea interacţiunii cu mediul social, cultural şi economic.

Şcoala noastră va fi locul unde fiecare elev îşi atinge maximum de capacităţi intelectuale, morale, civice, de lucru în echipă pentru a se integra în mediul social concurenţial.

Vom încuraja competiţia şi performanţa atât în rândul elevilor, cât şi în rândul profesorilor.

Vom stimula derularea de programe complementare de pregătire şi dezvoltare personală pentru aceştia şi de programe suplimentare în cadrul şcolii, care să permită progresul individual şi de grup.

Ne vom axa pe dezvoltarea unui proces educaţional adaptiv şi evolutiv, prin corelarea pregătirii teoretice, cu aspectele practice, specifice realităţilor şi tendinţelor socio-economice, aflate în continuă schimbare şi vom încuraja permanent dezvoltarea unor proiecte şi iniţiative în această direcţie.

Vom depune un efort continuu pentru îmbunătăţirea dotărilor tehnice şi vom iniţia dezvoltarea de parteneriate durabile, care să susţină aceste demersuri.

Echipa managerială va polariza în jurul ei grupuri de iniţiativă cu o mentalitate nouă, cu o atitudine pozitivă faţă de şcoală şi comunitate, care să participe activ la implementarea proiectelor de dezvoltare ale şcolii, să promoveze valorile şcolii, să câştige audienţa celor interesaţi faţă de şcoală, să atragă parteneri şi susţinători pentru proiectele iniţiate.